top of page

 אודות העמותה

עמותת 70 פנים יהדות שוויונית מזכרת בתיה הוקמה בשנת 2019 בידי כמה משפחות אשר שאפו להקים מניין שוויוני בו נשים וגברים יכולים להתפלל יחד, ברוח התנועה המסורתית בישראל.

 

הקהילה שלנו מורכבת מנשים וגברים, משפחות ויחידים, המייצגים יחד חלק ניכר מקשת היהדות המגוונת - מסורתיים, דתיים וחילוניים. כולנו שותפים לבניית יהדות מגוונת ומתחדשת.

צוות העמותה

חברי ועדת ביקורת: סוזן טרואן ואריאל טמיר

Image by Shapelined Marshall

 השותפים שלנו

אנו שמחים לשלב ידיים עם גופים וארגונים שונים במזכרת בתיה ובכל הארץ

התנועה המסורתית  ו-קרן האני.

בגלל הרוח.jpg
לוגו ספריה.png
לוגו מועצה מעודכן.png
לוגו מסורתי.jpg
honey logo.gif
לוגו מפגשים.jpg

תעודות העמותה

46 א

אישור 46א

bottom of page