top of page

הגדת התקומה תשפ"ב

עטיפה ערוכה לאתר.jpg
ציור: תמר פרידמן

בחג הפסח אנו מצוות ומצווים במצוות "והגדת" לספר את סיפור יציאת מצרים לילדינו. החוכמה של החינוך היהודי מתלבטת ביכולתה של ההגדה לספר את הסיפור, כך שכל ילד וילדה בגן כבר מכירים את הנרטיב המשותף של עמינו שיצא מעבדות חירות.

מונחת בפניכם באהבה ובחרדת-קודש הגדה חדשה, המספרת את הסיפור הלאומי החדש שלנו, של יציאה משואה לתקומה. הסיפור האישי הוא זה שמוביל את ההגדה הנוכחית, סיפורם של תושבי ותושבות המושבה שלנו מזכרת-בתיה. בין הסיפורים שזור סיפורו של עם הפזור בתפוצות העולם, אשר סבל רדיפות, פוגרומים ומחיקה של קהילות שלמות. כמו הסנה שאיננו עוכל, העם היהודי שורד ומוביל לתקומתה של מדינת ישראל. ההגדה מעוניינת לספר סיפור של חוסן, של יציאה מן החורבות אל נס קיומה של המדינה. זהו מיזם קהילתי אשר בו נאספו הסיפורים באמצעות שורה גדולה של מתנדבות ומתנדבים אשר ליקטו את הסיפורים ויצירות האומנות  שלפניכם. על-כל אלה ניצחה ביד אומן איילת אסקוזידו, בתבונת- לב כפיים ורגש.  תודות שלוחות לקרן האני ולמרטי הרשקוביץ על התמיכה במיזם זה.

ד"ר ליאת יוספסברג בן-יהושע

יו"ר עמותת 70 פנים יהדות שוויונית מזכרת בתיה

לקריאת  ההגדה יש ללחוץ על העיגול

הגדת התקומה תשפ"ג

כריכה הגדה 2023.jpg

צילמה אילנה כרסנתי

הגדת תקומה היא ספר חי הממשיך להיכתב, והשנה הוא נוגע בנושא הרגיש של השכול הלאומי. בחרנו לפנות השנה לאחיות ולאחים שכולים אשר חוו וחווים את האובדן, וחשוב לשמוע את קולם. לעיתים כאבם של האחים מוצנע בסיפור הלאומי, המקדש את הנופלים ומתמקד בכאבם של ההורים. כאב האובדן של האחים מתואר בצורה כה נוגה בשיר קינה יפהפה מימי הביניים, "הים ביני ובינך" מאת רבי שמואל הנגיד, המבכה את מות אחיו יצחק. השיר מתאר את הכאב שנותר בליבו ושורף כאש עד יום מותו.
אהֲהָ,ּ אחָיִ! / אנֲיִ יושֵֹׁב / עלֲיֵ קבִרְךָ /ְ לעְמֻתָּךָ,ְ
ולְךָ מְכַאְובֹ / בתְּוךֹ לְבִיִּ / כמְּכַאְובֹיִ / במְּיִתתָךָ!ְ
...
ועְדַ בוּאֹ יוםֹ / חלֲיִפתָיִ / בלְּבִיִּ אשֵׁ / פרְּיִדתָךָ!ְ
אנו תקווה כי הגדת תקומה תשמש להעברת להבת הזיכרון, ותשמר את זכר האחים.
ברצוני להודות לכל המתנדבות והמתנדבים אשר סייעו גם הפעם להפקת ההגדה – למספרים, למראיינות,
לאומנים ולאומניות, ובמיוחד לאיילת אסקוזידו, אשר ניצחה על כולנו ברגישות רבה.

ד"ר ליאת יוספסברג בן-יהושע

יו"ר עמותת 70 פנים יהדות שוויונית מזכרת בתיה

לקריאת  ההגדה יש ללחוץ על העיגול
bottom of page