top of page
Image by Shapelined Marshall

תרומות 

פעילות העמותה מתאפשרת הודות לתמיכת התנועה המסורתית, תרומות החברים, הכנסות מחוגים, ונדיבותם של אנשים אשר תומכים ברעיון של יהדות שוויונית.

תרומות אלו מאפשרות את פעילויות העמותה השונות:

תפילות המניין השוויוני, בית-מדרש, פעילויות לשנת המצווה (חוג, למידת קריאת הפרשה), ערבי תרבות, הגדת התקומה, שבוע הקיימות ועוד .

למוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46א' לפקודה

השנה אנו מציעים טווח של תרומות לבחירתכם:

1000 ש״ח

תרומה רבה 

600 ₪

​​​​​​תרומה שנתית התומכת בפעילות העמותה  

100 ש״ח

תרומה ליחיד עבור השתתפות בחגי תשרי

הצטרפו אלינו לקידום יהדות שוויונית, פלורליסטית המזמינה כל אחד להשתייך!

הפעילות לא כרוכה בתשלום, ניתן לשלם כראות עינכם.

אנא העבירו המחאות, מזומן,  או העברה בנקאית

לבנק הפועלים, סניף 544 הדרים, רחובות

חשבון מס׳ 217790

bottom of page